Hướng dẫn sử dụng

[HD] Hướng dẫn nạp tiền và thanh toán vé.

904 views Tháng Chín 21, 2020 Đỗ An 8

[HD] Hướng dẫn các bước check vé, tham khảo giá.

482 views Tháng Chín 21, 2020 Đỗ An 11

Hướng dẫn đặt mua vé Tàu hỏa

2032 views Tháng Mười 17, 2019 admin 86

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu trên App Partner

924 views Tháng Mười 4, 2019 admin 14

Hướng dẫn thêm nhân viên trên ứng dụng Tripi Partner

4582 views Tháng Mười Một 20, 2018 admin 61

Mã đại lý & Bảo mật Mã đại lý (ID)

4418 views Tháng Mười 29, 2018 admin 148

Hướng dẫn dành cho Đối tác mới gia nhập

2617 views Tháng Chín 26, 2018 admin 20

Tôi có thể tự chọn hạng ghế không?

269 views Tháng Bảy 16, 2018 admin 3

Làm thế nào để mua thêm cân hành lý?

2234 views Tháng Bảy 16, 2018 admin 31

Tôi có thể tự chọn hàng ghế không?

104 views Tháng Bảy 16, 2018 admin 1

Thời gian làm việc của Tripi như thế nào?

378 views Tháng Bảy 11, 2018 admin 2

Làm sao để tách vé đã giữ cho khách hàng?

833 views Tháng Sáu 25, 2018 admin 10

Hướng dẫn hủy các đơn hàng đã giữ chỗ?

566 views Tháng Sáu 25, 2018 admin 0

Hướng dẫn sử dụng tính năng Thiết lập giá

2246 views Tháng Sáu 25, 2018 admin 61

Hướng dẫn sử dụng mục quản lý khách hàng

225 views Tháng Sáu 23, 2018 admin 1

Hướng dẫn sử dụng mục Quản lý đơn hàng

471 views Tháng Sáu 23, 2018 admin 2